Nyheter

Inbjudan till fiske, golf, grillning i Sjösunda och utflykt till Lindarnas Gård finns nu under "Evenemang"!


Besöksförbud på vårdavdelningar i sjukvården i Gävleborg

Besöksförbud gäller fortfarande på alla sjukhus så tills vidare kan vi tyvärr inte ha några träningsgrupper igång.

GRGs Syfte

  • att genom uppsökande verksamhet inom målgruppen personer med fysisk funktionsnedsättning informera om betydelsen av fortsatt rehabiliteringsträning för ett mer aktivt och oberoende liv.

  • att introducera anpassade idrotter/träningsformer och stimulera nya deltagare med målet att klara sin nya livssituation bättre.

  • att genom samarbete med handikappidrottsföreningar och den övriga idrottsrörelsen stödja och stimulera regelbunden träningsverksamhet.

  • att för nyskadade skapa möjlighet till en social gemenskap och erfarenhetsutbyte med de som kommit längre i sin rehabilitering.

Adress

Besöksadress Sandviken samt faktureringsadress.

Gävleborgs Rekryteringsgrupp

Mikael Rickeskär

Rehabiliteringsmedicin, avd. 70

Sandvikens sjukhus

811 89 Sandviken

Bankgironummer: 582-1244

Organisationsnummer, Parasport-Gästrike-Hälsinge: 885000-7256

Kontakter

Ordförande

Yvonne Cederholm, yvonnecederholm@hotmail.com, 070-5914547

Kassör

Pontus von Oelreich, pontus.vonoelreich@gmail.com, 070-5608474

Kontakt Sandviken/Ledamot

Mikael Rickeskär, mikael.rickeskar@regiongavleborg.se , 070-5368915

Ledamot

Susanne Arvidsson, susanearvidsson@gmail.com , 070-3665991

Ledamot

Maj Järvinen, maj.jarvinen@gmail.com , 070-7353077

Ledamot

Mats Sahlberg, matssahlberg37@gmail.com, 070-3739897

Ledamot

Christer Lindh, christer@rullarnas.se, 070-6250253

Suppleant

Lars Sjöholm, lasse@znurre.se 070-6881699

Kontakt Söderhamn

Lotta Larsson, lodynamity@gmail.com, 070-6216710

Kontakt Bollnäs

Tord Karlsson, LASSENISSE63@hotmail.com, 070-5442134