Nyheter

Träningen i Sandviken börjar 12/1 och Bollnäs 10/1

Söderhamn börjar den 1 februari!

Hjuldansarna i Sandviken har inget startdatum ännu. 


GRGs Syfte

Adress

Besöksadress Sandviken samt faktureringsadress.

Gävleborgs Rekryteringsgrupp

Mikael Rickeskär

Rehabiliteringsmedicin, avd. 70

Sandvikens sjukhus

811 89 Sandviken

Bankgironummer: 582-1244

Swishnummer:  1236384804

Organisationsnummer, Parasport-Gästrike-Hälsinge: 885000-7256

Kontakter

Ordförande

Yvonne Cederholm, yvonnecederholm@hotmail.com, 070-5914547

Ledamot

Krister Larsson,  070-5578318

Kontakt Sandviken/Ledamot

Mikael Rickeskär, mikael.rickeskar@regiongavleborg.se , 070-5368915

Ledamot

Susanne Arvidsson, susanearvidsson@gmail.com , 070-3665991

Ledamot

Maj Järvinen, maj.jarvinen@gmail.com , 070-7353077

Ledamot

Mats Sahlberg, matssahlberg37@gmail.com, 070-3739897

Ledamot

Christer Lindh, clind3857@gmail.com   070-6250253

Suppleant

Lars Sjöholm, lasse@znurre.se 070-6881699

Kontakt Söderhamn

Lotta Larsson, lodynamity@gmail.com, 070-6216710

Kontakt Bollnäs

Tord Karlsson, LASSENISSE63@hotmail.com, 070-5442134