Nyheter

Bassängträning i Sandviken för dig med rörelsenedsättning!

Tisdagar 18.15 – 19.15

Tisdagar 19.30 – 20.30

Ledare Ingela Backman och Sofia Jansson

Höstterminen 20 augusti – 17 december

Obs! Behöver du hjälp före, efter eller i bassängen måste du ha någon med dig som hjälper dig med detta.

Kostnad: 600:- för hela terminen (betalas med swish eller kontant)

Det är begränsat antal platser så anmälan är obligatorisk och görs till Micke senast 28 juni på tel. 070 – 536 89 15 eller mail: mikael.rickeskar@regiongavleborg.se

***********************************************************************************************

Torsdagsträningen i Sandviken börjar igen efter sommaren den 15 augusti!GRGs Syfte

  • att genom uppsökande verksamhet inom målgruppen personer med fysisk funktionsnedsättning informera om betydelsen av fortsatt rehabiliteringsträning för ett mer aktivt och oberoende liv.
  • att introducera anpassade idrotter/träningsformer och stimulera nya deltagare med målet att klara sin nya livssituation bättre.
  • att genom samarbete med handikappidrottsföreningar och den övriga idrottsrörelsen stödja och stimulera regelbunden träningsverksamhet.
  • att för nyskadade skapa möjlighet till en social gemenskap och erfarenhetsutbyte med de som kommit längre i sin rehabilitering.

Adress

Besöksadress Sandviken samt faktureringsadress.

Gävleborgs Rekryteringsgrupp

Mikael Rickeskär

Rehabiliteringsmedicin, avd. 70

Sandvikens sjukhus

811 89 Sandviken

Bankgironummer: 582-1244

Organisationsnummer, Parasport-Gästrike-Hälsinge: 885000-7256

Kontakter

Ordförande

Yvonne Cederholm, yvonnecederholm@hotmail.com, 070-5914547

Kassör

Pontus von Oelreich, pontus.vonoelreich@gmail.com, 070-5608470

Kontakt Sandviken/Ledamot

Mikael Rickeskär, mikael.rickeskar@regiongavleborg.se , 070-5368915

Ledamot

Anders Widelund, anders.widelund@spray.se, 070-3185214

Ledamot

Sune Sundin, sune.sundin@telia.com, 070-5765287

Ledamot

Mats Sahlberg, matssahlberg37@gmail.com, 070-3739897

Ledamot

Christer Lundgren, smedjord@gmail.com, 070-9685220

Suppleant

Christer Lindh, christer@rullarnas.se, 070-6250253

Kontakt Söderhamn

Lotta Larsson, lodynamity@gmail.com, 070-6216710

Kontakt Bollnäs

Tord Karlsson, LASSENISSE63@hotmail.com, 070-5442134